Вплив природних явищ (форс-мажор)

Список підсторінок

В перважній більшості випадків обленерго при пошкодженнях на лініях електропередач посилаються на обставини непереборної сили - ураган, шквал та ін. Висновок про настання таких явищ (конкретніше про настання форс-мажору) має право робити лише Торгово-промислова палата України на основі даних Гідрометцентру та КД-52.4.1.01-06.

В більшості випадків такі пошкодження відбуваються через недотримання самим енергопостачальником правил експлуатації мереж, їх вичерпаний ресурс. 
(теоретично аналіз ресурсу або правил експлуатації може провести держенергонагляд)

Обленерго на практиці сам робить висновок про настання таких явищ, посилаючись на сильний вітер чи налипання мокрого снігу, часто посилається на довідку Гідрометцентру про погоду в області в період декількох днів, а не конкретному населеному пункті і час доби. Особливо любить посилатись на термінологію Гідрометцентру, а саме небезпечне гідрометеорологічне явище - вітер середньої інтенсивності з показниками, що не досягають рівня стихійного гідрометеорологічного явища яке є тією обставиною непереборної сили. 


Приклад заперечення адвокатами обленерго


    Відповідно до листа №30-23/44 від 29 січня 2016р. Державної служби України з надзвичайних ситуацій Львівського регіонального центру з гідрометеорології (знаходиться в матеріалах справи) 13 грудня 2015р. за даними спостережень АМСЦ Львів, яка розташована на території аеропорту, у м. Львові небезпечне явище (19 м/с) зафіксовано в період з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00хв. (час Київський). Дощ спостерігався з 20:12 год. до 20:49 год. 

    Згідно «Настанови з оперативного гідро метрологічного забезпечення та обслуговування галузей національної економіки» КД-52.4.1.01-06, вітер швидкістю 15-24 м/с відноситься до небезпечного явища погоди. Відповідно вищевказаної настанови, Небезпечні гідрометеорологічні явища - атмосферні явища, які при досягненні певних значень (чи у випадку їхньої появи) можуть порушити виробничу діяльність деяких галузей національної економіки. 

    Згідно п. 47. Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою КМУ від 26.07.1990р. №1357, енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача.


Нагадаю, що висновок про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) має право видавати лише Торгово-промислова палата згідно Закону України.
З іншої сторони "енергопостачальник не несе відповідальності " "а шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача."

Тобто доведення непереборної сили - це справа електропостачальника.

Обленерго правда каже що такий висновок від ТПП не є обовязковим (тому що це не прописано в договорі). На це і напирає в запереченні:

Приклад трактування адвокатами обленерго необхідності довідки від Торгово-промислової палати


   
    Посилання Позивача на відсутність сертифікату, виданого Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою, який би засвідчував форс-мажорну обставину не ґрунтуються на чинному законодавстві та положеннях договору про користування електричною енергією з огляду на наступне. 

    Так, дійсно відповідно до ч.1 ст. 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово- промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності. 

    Відповідно до п. 3.3 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), який затверджено Рішенням Президії ТПП України від 18 грудня 2014р. №44(5) (далі Регламент) встановлено, що Сертифікат (у певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)(далі - сертифікат) - документ, затвердженої Президією ТПП України форми, який засвідчує настання форс- мажорних обставин (обставини непереборної сили), виданий ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою згідно з чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та цим Регламентом. 

    З визначення терміну «Сертифікат» випливає, що такий видається ТПП України або регіональною торгово-промисловою палатою за умови, що таке передбачено чинним законодавством, умовами договору (контракту, угоди тощо) та цим Регламентом. 

    Чинним законодавством, яке регулює виниклі правовідносини між сторонами спору не встановлено обов’язковість отримання сертифікату і така обов’язковість не встановлена в договорі. 

    Враховуючи вищенаведене, тимчасове переривання постачання електричної енергії за адресою _______  відбулося внаслідок небезпечних гідрометеорологічних явищ відтак мали місце обставини непереборної сили.Згідно угоди "факт дії непереборної сили має підтверджуватися відповідними документами (п.26)". Обленерго може трактувати ті "відповідні документи" як справку  від гідрометцентру. І встановлювати свою межу "небезпечності". Можуть сказати що форс-мажор це не "стихійне лихо"  а "небезпечне гідрометеорологічне явище".  Але це незаконно тому що сертифікат про настання форс-мажору видає тільки ТПП.
Суд може для "всебічного вияснення обставин" зобов'язати енергопостачальника отримати довідку про настання обставин непереборної сили в ТПП.

Варіант відповіді споживача на необгрунтовану заяву про форс-мажор.

Наступний текст НЕ було перевірено адвокатом і він не використовувався на даний момент в судових справах.

1. Енергопостачальник в своїх документах посилається на довідку від гідрометцентру про "Небезпечні гідрометеорологічні явища". 

Проте, згідно з "правил користування електричною енергією", затвердженими 
НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
31.07.1996 № 28 (далі в документі як ПКЕ):
 
    п. 1.1  Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії).

    Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).

    Норми розділів "Загальні положення", "Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін" та "Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів" поширюються на всіх споживачів без винятку.
    В розділі "Загальні положення" вказано:
форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:

винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);
непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);
умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями;

Тому Форс-мажорні обставини згідно "правил користування електричною енергією" мають відповідати критерію "стихійне лихо".
Згідно КД 52.4.1.01-06 Настанова з оперативного гідрометеорологічного забезпечення стихійним лихом вважається вітер з швидкістю >> 25 м/с.
Оскільки вітер складав 23 м/с і відносився до небезпечного явища наданий лист №30-23/44 від 29 січня 2016р. Державної служби України з надзвичайних ситуацій Львівського регіонального центру з гідрометеорології (знаходиться в матеріалах справи) 13 грудня 2015р не може бути використаний як доказ Форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)


2. Згідно договору з електропостачальником
п. 19  Електропостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідаютьпоказникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.
Разом з цим п. 27 договору описує:
    Дія обставин непереборної сили
    Електропостачальник та Споживач не відповідають за невиконання умов договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

    Справді, Електропостачальник не несе відповідальності за свої дії, якщо вони виникли внаслідок дії обставин непереборної сили але тільки у випадку якщо це буде доведено (п.27) відповідними документами.

    Оскільки саме Електропостачальник заявляє про неможливість виконання угоди внаслідок дії обставин непереборної сили саме він є зацікавленою особою при підтвердженні цього.

    Відповідно до ч.1 ст. 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово- промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності. 
    Цим законом не передбачено перелік інших організацій, які можуть надавати такий сертифікат.

    Відповідно до п. 6.2 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), який затверджено Рішенням Президії ТПП України від 18 грудня 2014р. (далі Регламент):
 Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за заявою зацікавленої особи.
    Відповідно п. 6.5 Регламенту Тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) несе заявник/зацікавлена особа. Заявник/зацікавлена особа також несе повну вiдповiдальнiсть за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.

    Відповідно до п.6.4 Регламенту до заяви на засвідчення форс-мажору обов’язково додається документ, що підтверджує повідомлення іншої сторони про настання форс-мажору.
    Якщо такого документу надано не буде, ТПП згідно із п.6.8 Регламенту може залишити заяву без розгляду.

    Отже, повідомляти іншу сторону про настання форс-мажору зацікавленій особі потрібно як у випадку закріплення такого обов’язку в договорі, так і за його відсутності.

    Оскільки повідомлення про настання обставин непереборної сили підтвердженої сертифікатом від ТПП про форс-мажорні обставини Електропостачальник не надав, вважаю факт настання обставини непереборної сили недоведеним а також вважаю що  немає правових підстав вважати що була дія "обставин непереборної сили".


Додаткова інформація

Також необхідно звернути увагу на те, що у разі виникнення спору суди в переважній більшості випадків належним доказом настання обставин непереборної сили визнають тільки висновок/сертифікат ТПП України, вважаючи його єдиним належним та допустимим документом, який підтверджує виникнення форс-мажорів (зокрема, постанова ВГСУ від 12.07.2016 р. у справі №910/28476/15).
Потрібно також зазначити, що саме такий документ як Висновок про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) може надати лише відповідна Торгово-промислова палата, в той час як інші державні органи можуть лише засвідчити певний факт – факт пожежі, землетрусу або іншого стихійного лиха. Наприклад, звернувшись до районного відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій, можливо отримати довідку про пожежу або іншу надзвичайну ситуацію, яка відноситься до їх відання. В свою чергу, Український гідрометеорологічний центр або його обласні відділення можуть надати довідку про посухи, повені або інші несприятливі погодні умови на певних територіях
Дещо складнішим є питання визнання судом певних документів належним доказом існування обставин непереборної сили. Оскільки законами України не передбачено, що єдиним належним і допустимим доказом настання форс-мажору є Висновок Торгово-промислової палати, сторони в суді можуть як доказ надавати довідки інших державних органів, які зазначені вище. При цьому, постає питання, чи буде суд визнавати такі докази належними і звільняти сторону, що на них посилається від відповідальності по договору?

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Перегляд Завантажити
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80  29КБ версія 2 11 січ. 2018 р., 06:59 Maksym Antonevych
Ċ
Перегляд Завантажити
  248КБ версія 2 5 січ. 2018 р., 14:10 Maksym Antonevych
Ċ
Перегляд Завантажити
затверджено Рішенням Президії ТПП України від 18 грудня 2014р. №44(5)  144КБ версія 2 11 січ. 2018 р., 03:16 Maksym Antonevych
ą

Перегляд Завантажити
  35КБ версія 2 5 січ. 2018 р., 14:10 Maksym Antonevych
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Перегляд Завантажити
  289КБ версія 2 5 січ. 2018 р., 14:16 Maksym Antonevych
ą

Перегляд Завантажити
  294КБ версія 2 5 січ. 2018 р., 14:16 Maksym Antonevych
ą

Перегляд Завантажити
  185КБ версія 2 5 січ. 2018 р., 14:16 Maksym Antonevych
Підсторінки (1): Стаття Про форс-мажор